Wraz z rozpoczęciem 2020 r. Prawo pracy przewiduje kilka zasadniczych zmian. Modyfikacje dotyczą m.in. dodatku stażowego, który będzie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia. Zmiany zostaną także wprowadzone odnośnie zasad wydawania świadectw pracy - niewywiązanie się z terminu wydania tego dokumentu może skutkować grzywną dla pracodawcy. Dużym zaskoczeniem wydaje się wprowadzenie zmian dotyczących równego traktowania i dyskryminacji. Jeżeli pracownicy doznają w miejscu pracy nierównego traktowania, będą mogli zgłosić ten fakt w ramach naruszenia przepisów Prawa pracy. Przejawy i przesłanki potrzebne do określenia danej sytuacji dyskryminacją znajdą się w otwartym katalogu przepisów Prawa pracy. Ustawodawca przewiduje także konkretne działania w sytuacjach dotyczących mobbingu - pracownicy nadal zatrudnieni w konkretnej firmie będą nawet mogli ubiegać się o odszkodowanie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na Pinbook https://pinbook.pl/biznes-i-praca/zmiany-w-prawie-pracy-od-2020-roku.

Warto przeczytać